Våra tjänster

Takvård & taktvätt

Takvård & taktvätt

Regelbundna kontroller försäkrar fastighetsägaren om takets fortsatt goda skick. Genom proaktivt agerande samt kontinuerligt underhåll kommer taket dels hålla längre, men det kommer även behålla sitt kosmetiskt tilltalande utseende tills det är dags att byta.

Alla takmaterial angrips med tiden av organismer, men speciellt grova ytskikt och tak klädda med takpannor har ofta stora problem med påväxt. Påväxt såsom mossor, lavar och alger drar ned fastighetens helhetsintryck, men framförallt är dessa växter skadliga för takytan. Mossor binder till sig vatten som med tiden tar sig mot undertaket och orsakar mögelskador eller i värsta fall läckage. Lavar i sin tur har en förmåga att lösa upp närsalter från det hårda ytskiktet och luckra upp materialet, precis på samma sätt som det gör med berg. Ett vittrande tak skapar därför nya möjligheter för mossor att få fäste.

Många besiktningsmän och tekniska förvaltare har fått upp ögonen för det ökande problemet med påväxt. Milda vintrar och regniga somrar i samspel med renare luft gör att påväxten på våra svenska tak ökat avsevärt de senaste decennierna. Genom att hålla påväxten borta från tak och fasader förlänger man ytmaterialets livslängd samtidigt som man bibehåller eller till och med höjer fastighetens värde.

Takakuten har lång erfarenhet av påväxtbekämpning på tak och fasader. Vi jobbar med en skonsam mekanisk borttagning av påväxt, dvs ingen högtryckstvätt används under avlägsningen av påväxt och mossa. Avslutningsvis behandlas taken med ett medel som neutraliserar taket från näringsämnen och sporer, på så sätt håller man mossan och påväxten borta i ca 4-5 år.

Vi samarbetar idag med flera större aktörer inom fastighetsbranschen som insett värdet i att underhålla sina tak.

Kontakta oss

Behöver du hjälp med takvård? Vi utför kostnadsfria takbesiktningar. Vänligen kontakta oss för en tid så att vi kan hjälpa dig med ditt tak!

Takvård & taktvätt i världsklass

Varför är takvård viktigt? Taket är den husets viktigaste skydd mot vädrets makter. Det finns inga nya tak, endast nylagda tak. I den stund ett takmaterial utsätts för yttre påfrestningar börjar takets livslängd förkortas. Nederbörd, UV-strålning, påväxt som t.ex. lav eller mossa på taket påverkar tak negativt. Ett pålitligt tak kräver regelbundet underhåll. Man behöver se över sitt tak och genomföra takvård minst en gång om året, för att förlänga dess livslängd. Antigen på våren eller hösten bör taket inspekteras och årliga underhållsåtgärder utföras. Korrekt konstruerade och välvårdade tak håller helt enkelt längre än bristfälliga, ovårdade tak. Genom små förebyggande åtgärder och förändringar kan man uppnå stora besparingar på fastighetens totalkostnader under dess livstid. Ett välskött tak håller dubbelt så länge.

Vi hjälper till att hålla ditt tak fritt från påväxt. På så sätt förlänger du livslängden och skjuter ett kostsamt takbyte långt in i framtiden.