Våra tjänster

Takskottning

Takskottning

Fallande istappar eller snö kan skada personer och egendom. Fastighetsägaren är alltid ytterst ansvarig för att det inte ska hända.

Väldigt få försäkringar täcker skador på yttertaket orsakade av stora snömängder. Oftast täcker försäkringen de delar av skadan som orsakats inne i fastigheten till följd av det skadade taket, men inte själva taket.

Att jobba på tak är ett riskfyllt och ansvarsfullt arbete. Genom att låta utbildade personer med rätt verktyg sköta jobbet ser man till att taket inte skadas under arbetets gång. Se till att anlita ett tryggt företag för Ditt tak. Vi har Skotta Säkert-licens, en utbildning som anordnas av Plåt- och Ventföretagen i samarbete med försäkringsbranschen. (www.skottasakert.se)

Kontakta oss

Behöver du hjälp med takvård? Vi utför kostnadsfria takbesiktningar. Vänligen kontakta oss för en tid så att vi kan hjälpa dig med ditt tak!

Takvård & taktvätt i världsklass

Varför är takvård viktigt? Taket är den husets viktigaste skydd mot vädrets makter. Det finns inga nya tak, endast nylagda tak. I den stund ett takmaterial utsätts för yttre påfrestningar börjar takets livslängd förkortas. Nederbörd, UV-strålning, påväxt som t.ex. lav eller mossa på taket påverkar tak negativt. Ett pålitligt tak kräver regelbundet underhåll. Man behöver se över sitt tak och genomföra takvård minst en gång om året, för att förlänga dess livslängd. Antigen på våren eller hösten bör taket inspekteras och årliga underhållsåtgärder utföras. Korrekt konstruerade och välvårdade tak håller helt enkelt längre än bristfälliga, ovårdade tak. Genom små förebyggande åtgärder och förändringar kan man uppnå stora besparingar på fastighetens totalkostnader under dess livstid. Ett välskött tak håller dubbelt så länge.

Vi hjälper till att hålla ditt tak fritt från påväxt. På så sätt förlänger du livslängden och skjuter ett kostsamt takbyte långt in i framtiden.