Taksäkerhet

Nya regler ställer stora krav på fastighetsägaren gällande taksäkerheten. De yrkesgrupper som jobbar på tak ska kunna röra sig säkert horisontellt, sluttande och vertikalt. Vår personal är utbildade och licensierade inom taksäkerhet.

Kontakta oss

Vi utför kostnadsfria takbesiktningar. Vänligen kontakta oss för en tid så att vi kan hjälpa dig med ditt tak!

Kontakt