Våra tjänster

Takrenovering & takreparation

Takrenovering & takreparation

Till och med ett nytt tak kan råka ut för läckage. Fabrikationsfel på materialet, en storm som skadar plåtdetaljer eller takyta, trasiga takpannor, rostiga plåtar, skadade vindskivor...listan kan göras lång. Ett tak med fel och brister riskerar orsaka dyra, långt gångna vattenskador. Genom att reparera i tid ser man till att taket håller sig i gott skick och därmed skjuter man på det dyra takbytet.

Kontakta oss

Behöver du hjälp med takvård? Vi utför kostnadsfria takbesiktningar. Vänligen kontakta oss för en tid så att vi kan hjälpa dig med ditt tak!

Takvård & taktvätt i världsklass

Varför är takvård viktigt? Taket är den husets viktigaste skydd mot vädrets makter. Det finns inga nya tak, endast nylagda tak. I den stund ett takmaterial utsätts för yttre påfrestningar börjar takets livslängd förkortas. Nederbörd, UV-strålning, påväxt som t.ex. lav eller mossa på taket påverkar tak negativt. Ett pålitligt tak kräver regelbundet underhåll. Man behöver se över sitt tak och genomföra takvård minst en gång om året, för att förlänga dess livslängd. Antigen på våren eller hösten bör taket inspekteras och årliga underhållsåtgärder utföras. Korrekt konstruerade och välvårdade tak håller helt enkelt längre än bristfälliga, ovårdade tak. Genom små förebyggande åtgärder och förändringar kan man uppnå stora besparingar på fastighetens totalkostnader under dess livstid. Ett välskött tak håller dubbelt så länge.

Vi hjälper till att hålla ditt tak fritt från påväxt. På så sätt förlänger du livslängden och skjuter ett kostsamt takbyte långt in i framtiden.