Vi behandlar påväxten på ditt tak

Våra tjänster

Takvård & takteknik

Våra Takvårdsjänster

Vår huvudsakliga uppgift är att erbjuda en produkt och lösning med så lång hållbarhet som möjligt. Vi statusbesiktigar tak och rekommenderar vad som behöver göras och vilka material som är mest lämpliga. Att förbättra sitt tak är en investering där rätt material och kompetens kan bli avgörande för hur prisvärt jobbet i slutändan blir. Vårt unika koncept, TakTech, är en process som hjälper Er på vägen till ett hållbart tak.

Taksäkerhet

Vid yrkesmässigt beträdande av tak ska taket vara försett med ändamålsenliga taksäkerhetsanordningar.

Mer information

Takvård & taktvätt

Trivs mossa på ditt tak? Yttre faktorer som nederbörd, UV-strålning, temperatur, påväxt etc. påverkar tak negativt. Takrengöring genom taktvätt, eller takvård som många kallar det, förlänger takets livslängd.

Mer information

Takrenovering & takreparation

När det oundvikliga står för dörren hjälper vi till med takrenoveringen eller takreparation. Professionellt och prisvärt. En takreparation kan hjälpa dig att förlänga livslängden på ditt tak.

Mer information

Takläggning & takbyte

Ett takbyte är en stor investering, vi genomför takläggning och ser till att fastighetsägare sparar pengar genom förbättringar och senaste taktekniska lösningar. Ett välkonstruerat tak håller längre.

Mer information

Takskottning

Skotta säkert! Försäkringar täcker sällan skador på yttertaket orsakade av stora snömängder. Dessutom är fastighetsägaren skyldig att se till att ingenting faller ner från taket och skadar personer eller egendom. Vi erbjuder takskottning för dig som fastighetsägare eller bostadsrättsägare.

Mer information