Nock- och valmtätning i Tumba

Yttertaket skall ge underliggande byggnad varaktigt skydd mot nederbörd och smältvatten. Så skrivs i Branschstandarden för taktäckning med betongpannor. Den här enfamiljsvillan i Tumba saknade nocktätning vilket resulterade i att löst skräp hade lagt sig mellan takpannor och undertäckning. Skräp försämrar ventilationen mellan takfot och nock och kan resultera i att den kvarliggande fukten skadar läkt och ger upphov till mögel.