Stormen Alfrida

Stormen ställde till det för många fastighetsägare. Takpannor lossnade, plåtdetaljer revs loss av vinden, takluckor stod vidöppna osv. För vissa fastighetsägare var det en direkt risk för personskador pga risken för nedfallande bråte. Vi utförde kontroller hos ett 40-tal föreningar efter stormen.